Koronavirus

Vážení členové,
     s ohledem na vývoj situace ohledně koronaviru jsme se s okamžitou platností rozhodli pozastavit technickou podporu v podobě osobních návštěv. Všechny problémy se budeme snažit vyřešit po telefonu nebo e-mailu případně vzdálenou plochu (TeamViewer).

    Toto opatření bylo přijato z důvodu ochrany zdraví Vás i našich rodin. Minimální doba trvání tohoto opatření je přímo úměrná době trvání vyhlášeného karanténního stavu a očekáváme, že jej budeme držet do konce měsíce března.

Všem přeji pevné zdraví a sílu k přečkání tohoto složitého období.