Přihlásit se

Přihlášení k účtu

Jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Rada občanského sdružení Freenet Liberec, o.s., se sídlem v Libereci 14, Břetislavova 309, PSČ 460 14, IČO 266 21 151, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 14. září 2014 od 16:00 hodin do areálu Dětského hřiště Smeťák Liberec, Klášterského 1, Liberec 3, 460 10.

Pořad jednání řádné valné hromady

 • Zahájení
 • Schválení jednacího řádu valné hromady, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
 • Prezentace činnosti sdružení v uplynulém roce
  • Finanční zpráva o činnosti sdružení a stavu jeho majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2013
  • Realizované projekty
   • navýšení konektivity
   • nové vysokorychlostní spoje (Vodojem, Pavlovice 1, Machnín, Vápenka)
   • dětský den
   • nové přípojné body
   • spojení se sdružením Lbfree
   • internetová televize - IPTV, volání přes internet - VOIP
  • Plánované projekty
   • Freenet router
 • Zpráva o činnosti NFX (společné členství s Jablonkou a Gavanetem)
 • Volba rady sdružení
 • Kam by mělo směřovat sdružení Freenet v roce 2015 (změna zákoníku, výše členského příspěvku)
 • Volná diskuze
 • Závěr (cca ve 17:00)

Po formálním ukončení valné hromady bude následovat malé občerstvení spojené s grilováním. Všichni členové jsou srdečně zváni.