Pozvánka na valnou hromadu

Rada spolku Freenet Liberec se sídlem v Libereci 14, Břetislavova 309, PSČ 460 14, IČO 266 21 151, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na neděli 22. listopadu 2015 od 17:00 hodin do PKO Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I-Staré Město.

Hlavním bodem bude přechod právní formy sdružení na spolek a s tím spojená změna stanov.

Pořad jednání řádné valné hromady

 • Zahájení
 • Schválení jednacího řádu valné hromady, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
 • Prezentace činnosti sdružení v uplynulém roce
  • Finanční zpráva o činnosti sdružení a stavu jeho majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2014
  • Realizované projekty
   • OFX (přepojení konektivity, přečíslování)
   • nové vysokorychlostní spoje (Strakonická, Pilínkov, Dolenka, Studánka)
   • dětský den
   • nové přípojné body
   • internetová televize - IPTV, volání přes internet - VOIP, Vodafone
   • Freenet router
  • Plánované projekty (kam by měl spolek směřovat v roce 2016)
   • záložní konektivita
   • placená technická podpora
   • nové stanovy, změna právní formy sdružení na spolek podle nového občanského zákoníku
 • Zpráva o činnosti OFX (ukončení členství v NFX, založení OFX)
 • Volba rady sdružení
 • Volná diskuze
 • Závěr (cca ve 19:00)