Přihlásit se

Přihlášení k účtu

Jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Pozvánka na členskou schůzi spolku 23.11.2016

Rada spolku Freenet Liberec se sídlem v ulici Nová 332, 460 10 Liberec 10, IČO 266 21 151,

svolává ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI ( VALNOU HROMADU )

na středu 23. listopadu 2016 od 18:00 hodin do PKO Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I-Staré Město.

 

Pořad jednání řádné Členské schůze:

 • Zahájení
 • Schválení jednacího řádu členské schůze, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
 • Prezentace činnosti sdružení v uplynulém roce
  • Finanční zpráva o činnosti sdružení a stavu jeho majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2015
  • Realizované projekty
   •  Změna právní formy sdružení na spolek
   • OFX (realizované projekty a investice)
   • Nové vysokorychlostní spoje
   • Dětský den
   • Nové přípojné body
   • Placená technická podpora
   • Internetová televize - IPTV, volání přes internet - VOIP, Vodafone
  • Plánované projekty (kam by měl spolek směřovat v roce 2017)
   • záložní konektivita
   • Upgrade pátřních spojů (10GHz, 80Ghz, optika)
 • Volná diskuze
 • Závěr (cca ve 20:00)