Přihlásit se

Přihlášení k účtu

Jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Pozvánka na řádnou Členskou schůzi 2018

Rada spolku Freenet Liberec se sídlem v ulici Nová 332, 460 10 Liberec 10, IČO 266 21 151,

svolává ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI ( VALNOU HROMADU )

na neděli 18.listopadu 2018 od 18:00 hodin do PKO Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I-Staré Město.

Pořad jednání řádné Členské schůze:

 • Zahájení
 • Schválení jednacího řádu členské schůze, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
 • Prezentace činnosti sdružení v uplynulém roce
 • Finanční zpráva o činnosti sdružení a stavu jeho majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2017
 • Volba rady spolku
 • Realizované projekty
  • záložní konektivita
  • Dětský den
  • Nové přípojné body
  • záložní konektivita
  • Internetová televize - IPTV, volání přes internet - VOIP, Vodafone
 • Volná diskuze
 • Závěr (cca ve 20:00)