Přihlásit se

Přihlášení k účtu

Jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Pozvánka na řádnou Členskou schůzi 2019

Rada spolku Freenet Liberec se sídlem v ulici Nová 332, 460 10 Liberec 10, IČO 266 21 151,

svolává ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI (valnou hromadu)

na pondělí 4.listopadu 2019 od 18:00 hodin do PKO Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I-Staré Město.

Pořad jednání řádné Členské schůze:

  • Zahájení
  • Schválení jednacího řádu členské schůze, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  • Prezentace činnosti sdružení v uplynulém roce
  • Finanční zpráva o činnosti sdružení a stavu jeho majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2018
  • Volná diskuze
  • Závěr (cca ve 19:00)