Havárie páteřního spoje z Polní. Na opravě se intenzivně pracuje.

> Došlo k odpojení zdroje el. energie. Byl nasazen záložní zdroj.