Nedostupná ústředna poskytovatele. Hovory v rámci sítě fungují.