29.10.2017. Zřejmě utržen vichřicí. Výměna 30.10. 17-18.