Přihlásit se

Přihlášení k účtu

Jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Odstávka elektřiny 

z důvodu zajištění pravidelné revize a údržby rozvodné sítě v areálu INTEX Liberec 

v Liberci 01.7.2019

Vážení nájemci a odběratelé elektrické energie areálu INTEX a.s. Liberec,

dovolujeme si Vás informovat, že v areálu společnosti INTEX, a.s., Tanvaldská 345, Liberec 30, bude ve dnech 3.8.2019 až 4.8.2019 (sobota – neděle) probíhat pravidelná údržba, servis a revize rozvodné sítě elektro, zejména transformátorů a rozvoden VN a NN. K zajištění prací je nutné v těchto dnech přerušit dodávku elektřiny pro celý areál, a to dle následujícího harmonogramu:

Přerušení dodávky elektřiny: sobota   3.8.2019  v 7:00 hodin

Obnovení dodávky elektřiny: neděle   4.8.2019  v cca 18:00 hodin

V následujícím týdnu od 5.8.2019 do 9.8.2018 budou prováděny dílčí práce na údržbě rozvodné sítě elektro na úrovni jednotlivých odběrných míst, pro které je rovněž nezbytné krátkodobé  odpojení odběrových míst, které bude s předstihem oznámeno dotčeným nájemcům / odběratelům, přičemž se vždy budeme snažit práce koordinovat tak, aby nedocházelo k významným omezením Vašeho provozu.

Po dobu přerušení dodávky nebude zajištěn náhradní zdroj napájení. 

V případě potřeby o zajištění náhradního zdroje napájení ve Vaší režii kontaktuje prosím s dostatečným předstihem správu areálu pro koordinaci zapojení. 

Důležité upozornění: Před plánovaným přerušením dodávky elektřiny zajistěte vypnutí všech spotřebičů včetně počítačů a elektroniky, ale k zásuvkám přistupujte jako by byly pod napětím. 

Akci zajišťuje správa areálu Intex a.s., společnost OKIN FACILITY, a.s. S případnými dotazy či požadavky se prosím obraťte na pana Petra Nechanického.

tel. 725 806 915., e-mail: sprava@intex.cz

Zdvořile Vás žádáme o potvrzení přijetí oznámení na výše uvedený e-mail, případně telefonní číslo. V případě, že neobdržíme Vaše vyjádření do 30. 7. 2019, má se za to, že s navrženým termínem souhlasíte a berete na vědomí naše pokyny.                          

Děkujeme za pochopení a spolupráci.