Přihlásit se

Přihlášení k účtu

Jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Základní informace o sdružení

Vznik sdružení Freenet Liberec, z.s.

Sdružení pro svobodný přístup k informačním technologiím (Information Technology Freedom) ITF FreeNet Liberec vzniklo dne 26.2.2003 registrací Stanov sdružení Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/52 640/03-R. Sdružení bylo přiděleno IČ 26621151. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2008 se sdružení přejmenovalo na kratší a srozumitelnějsí Freenet Liberec, z.s.

Co je sdružení Freenet Liberec?

Sdružení Freenet Liberec je nezisková organizace sdružující lidi se zájmem o výpočetní, radiovou a jinou techniku, počítačové sítě a online komunikaci. Sdružení provozuje a buduje privátní datovou síť především vlastními silami. Sdružení nakupuje pro své členy připojení k Internetu od poskytovatele a zajišťuje jeho distribuci přes své brány po páteřních spojích na jednotlivé přístupové body až k samotným členům sdružení. Konektivita do internetu pro jednotlivé členy v současné době činí až 1Gbs oběma směry. Jedná se o propojení s NFX ( NFX je pravnická osoba, která sdružuje ostatními freenety). Jako členové NFX máme k dispozici konektivitu více jak  3GBit/s do internetu. NFX, které zaštiťuje podobné komunitní sítě jako je ta naše, zajištujě velké množství projektů, které mohou (nebo budou moci) využívat i naši členové. Jako projekty určené pro členy můžeme uvést například:

  • IPTV - skrz server sledovanitv.cz mají členové jen na základě svých údajů ze sdružení volný přístup k nabízeným kanálům
  • VOIP - členové mají možnost využívat levné telefonování prostřednictvím našeho VOIP serveru

Co sdružení Freenet Liberec není!

Není poskytovatel internetu, nenabízí žádné služby a není prodejcem žádného zboží.

Co je naším zájmem?

Umožnit členům sdružení přístup a využití celosvětové počítačové sítě Internet a místních zdrojů komunikace, hraní, sdílení a výměny dat a rozvoj počítačových technologií.

Rozsah počítačové sítě Freenet Liberec

Datová síť sdružení Freenet Liberec se sestává z desítek, navzájem propojených přípojných bodů (AP), o jedné či více anténách na bod, ke kterým se můžete jako člen sdružení připojit. Tato síť propojuje naše členy rychlostí od několika megabitů při připojení přes WiFi až po stovky megabitů při připojení na optickou páteř. Přípojné body sdružení Freenet Liberec pokrývají téměř celý Liberec a to především nejhustěji obydlené lokality.

Rychlost, stabilita, kvalita připojení a rozšiřování sítě

Naše síť je závislá především na umu a ochotě lidí v dané lokalitě investovat svůj volný čas a energii do rozvoje té části sítě. Sdružení Freenet Liberec roste a funguje díky dobrovolné a neplacené práci svých členů. Síť stavějí a udržují studenti i zaměstnaní lidé ve svém volném čase a o víkendech. Sdružení je rádo za každou pomoc od členů - pomohou s výstavbou, odvozem materiálu, údržbou a zajištěním síťových služeb ostatním členům Sdružení či jinou potřebnou prací, jako je účetnictví, evidence majetku apod. - samozřejmě podle jejich schopností, možností a času.

Adresa a důležité údaje

Freenet Liberec, z. s.

Nová 332, 460 10

Liberec 10

 

IČ : 26621151

Bankovní spojení : FIO banka 2600094484/2010