Nastavení sítě

Pro připojení k naší síti je nutné mít správně nastaveno síťové rozhraní na počítači.Zde je postup pro zjistění zda je vše v pořádku:

  1. Síťová adresa Určena správcem AP, může být přiřazena buď automaticky, nebo se musí zadat ručně. V případě sítí FreeNet Liberec, je začátek vždy 10.10,1další dvě čísla určí správce AP
  2. Maska sítě Pokud není určeno automaticky, je většinou na naší síti jedna z těchto možností: 255.255.255.128 nebo 255.255.255.192 případně 255.255.255.224
  3. Výchozí brána I zde se určí automaticky, nebo ji musíme zadat ručně, býva většinou 10.101.X.Y a Y určí správce, ale je pravidlem, že X ve výchozí bráně i vaší síťové adrese jsou totožné.
  4. Servery DNS Zde je možno nastavit nastavit prakticky libovolný DNS server, pro naši síť preferujeme tyto: 10.101.255.253, 10.101.254.191
  5. Server odchozí pošty Zde nastavte server svého poskytovatele e-mailové schránky. Jako port nastavte buďto 587 (submission) nebo 465 (SMTPS) v závislosti na nabízených možnostech. Šifrování nastavte v případě první možnosti na STARTTLS (občas označováno chybně jako TLS) v druhém případě na SSL/TLS (občas označováno jako SSL). V žádném případě nepoužívejte port 25, nebude fungovat!