Jaký je rozdíl mezi freenetem a sítěmi komerčních firem

Freenet Liberec

Komerční firmy

Vlastnictví sítě

síť je spoluvlastněna všemi členy spolku. Každý člen vlastní podíl ve výši jednorázového vstupního členského příspěvku (500 Kč)

Síť je vlastněna firmou.

Rozhodování

Každý člen spolku má možnost ovlivňovat dění ve spolku prostřednictvím účasti v nejmocnějším orgánu spolku - Valné hromadě. Každý člen má možnost kandidovat a být Valnou hromadou zvolen do Rady spolku, která zastupuje vůli členů spolku v období mezi 2ma Valnými hromadami.

Zákazníci firmy mají jen velmi omezené možnosti, jak ovlivňovat dění ve firmě. V případě, že se majitel rozhodne firmu prodat nebo zavřít, nemá zákazník žádnou možnost, jak ochránit peníze, které do této firmý investoval ve formě zaplacených služeb.

Náklady

Připojení k síti spolku, potažmo k internetu je pro členy hradící pravidelně členský příspěvek požitkem.Obecně vzato -  mělo by být levnější než připojení zajišťované komerčními firmami - spolek netvoří žádný zisk. Pravidelné měsíční příspěvky členů slouží k pokrytí nákladů spolku.

Ceny účtované firmou musí pokrýt provozní náklady sítě, ale také náklady na zaměstnance - techniky, účetní, management...

Kvalita sítě

Protože veškerý příjem vedle pravidelných plateb spolku je investován do infrastruktury,  je síť našeho spolku na stejné úrovni, jako sítě těch největších komerčních firem. Přestože pravidelné členské příspěvky jsou velmi nízké, je naše síť v současné době po technické stránce na úrovni komerčních sítí - máme několik kilometrů páteřních podzemních optických kabelů, linka do internetu je zajišťována pronajatým okruhem na optické páteři.. A budujeme dál. docílení ideálního technického stavu naší sítě (tj. omezení využívání "amatérských" volných pásem 2.4 a 5GHz na minimum) je z dlouhodobého hlediska nutné především kvůli úspoře času dobrovolných správců, kteří nebudou muset řešit časté problémy související se stále rostoucím provozem a rušením v pásmech 2.4 a 5GHz

Kvalita sítí komerčních firem se liší případ od případu. Velké firmy mají sítě většinou velmi kvalitní, ale nemusí to být pravidlem! Např. u připojení ADSL jsou často uživatelé rozčarováni, že připojení přes toto technicky kompromisní řešení nenaplňuje jejich představy!


Proto při volbě firmy hledejte technický popis jejich páteřních sítí, jejich přístupových sítí a ptejte se na zkušenosti stávajících uživatelů - prostě dvakrát měř, jednou řež!

Servis

Servisní a instalační práce jsou v síti spolku zajišťovány jeho členy.

Neustále se snažíme vyhledávat a získávat technicky zdatné nadšence schopné postarat se o "své" přístupové body (AP). Snažíme se přitom, aby každý přístupový bod měl min. 2 správce. Odměnou za to jim je bezplatný internet a občasný přivýdělek získaný od nově připojovaných uživatelů.

Existují firmy, které mají počet kvalifikovaných zaměstnanců dimenzován tak, aby byly schopny dostat smluvním podmínkám servisu. Pokud jste na internetu opravdu životně závislý a nemůžete riskovat výpadek delší než nekolik málo hodin, hledejte takovouto firmu a připojte se na ni.


Jako v jiných oborech ale i v oblasti poskytování internetu působí také "podnikatelé" nesolidní. Vyvarovat se jich můžete především zjišťováním zkušenosti jejich stávajících uživatelů.

Komunity

Každý přístupový bod zabezpečuje připojení členů v jeho blízkém okolí, díky čemuž se správci starají v podstatě o své blízké sousedy. Je zajímavé sledovat, jak přístupové body upevňují sousedské komunity - je krásné, když sousedé spolu začnou po velmi dlouhé době opět komunikovat až prostřednictvím společné sítě nebo díky její stavbě.

Internet obecně umožňuje spojení s lidmi stejných zájmů - neboli tvorbu virtuálních komunit.

Připojení přes komerční firmy má nespornou výhodu pro uživatele, kteří nestojí o sousedské komunity, protože sousedské komunity narozdíl od těch virtuálních nelze vypnout spolu s počítačem.

Komerční firmy zajišťují svým uživatelům anonymitu neboli vzájemné oddělení, zatímco spolek (jak už název napovídá) se naopak své členy snaží co nejvíce sdružit.

Konkurence

Náš spolek už v současné době nepotřebuje nové členy - síť si na svůj provoz již dokáže spolehlivě vydělávat a s její rychlostí jsme spokojeni.

Proto doporučujeme všem zájemcům o členství/připojení, aby si nejdříve pořádně prostudovali všechny aspekty členství a porovnali je s možností připojení ke komerčním poskytovatelům.

Nemáme zapotřebí komerčním poskytovatelům konkurovat ve smyslu přetahování jejich zákazníků. Už samotný fakt naší existence v tomto regionu totiž na poskytovatele vyvíjí cenový tlak, díky němuž dosáhly ceny za připojení domácností úrovně, které v jiných místech ČR asi neuvidíte.

 

Konkurenční tlak v oblasti poskytování internetu je v současné době obrovský. Důvodem je poměrně vysoký výnos z prodeje konektivity koncovým uživatelům, a také pocit začínajících poskytovatelů, že "ty peníze plynou pravidelně a bezpracně", což je mylná představa - většina uživatelů svým počítačům nerozumí a jakýkoli problém s počítačem (viry, HW poruchy) způsobí nefunkčnosti internetu, kterou pak uživatel reklamuje u poskytovatele.