Jaký je rozdíl mezi plným a omezeným členstvím?

Členové s omezeným členstvím mají veškerá práva a povinnosti členů. Jejich rychlost připojení do sítě spolku je však omezena na cca 512Kbit/s a jejich členský poplatek je snížen. O přiřknutí omezeného členství rozhoduje rada na základě žádosti člena a přistupuje k němu pouze ve výjimečných případech - např. sociálně slabší členové, členové v důchodu, kteří prokazatelně využívají síť spolku pouze omezeným způsobem apod.