Proč někdy "nejde internet"

Síť spolku má přípojku do "internetu" optickým vláknem, jehož spolehlivost je téměř 100% pokud ho zrovna nepřekopne bagr. Hlavní trasy po síti spolku jsou též realizovány po optických spojích.

Další spoje k jednotlivých členům nebo skupinám členů (AP) jsou již většinou bezdrátové. Omezené frekvenční pásmo bezdrátových sítí je ovšem věc velmi dynamická, kterou ovlivňuje velká řada faktorů včetně počasí (viditelnost, sníh apod.), vegetace (listí na stromech), ale především množství zařízení toto pásmo využívající a způsob jakým ho využívají. Vzhledem k tomu, že zařízení stále přibývá (stále více lidí chce nějaké připojení), zvyšuje se i obsazenost pásma, a to do té míry, že někdy je prostě již obsazeno a přesto se skrz něj snaží protlačit další spojení. V takovém případě dochází ke zhoršení propustnosti spoje. Pokud tlak stále narůstá (do pásma vysílají další a další zařízení), vzrůstá šum (jako když se překřikujete v hospodě) až na takovou úroveň, že spoj ztrácí obvyklé parametry a v extrémním případě se až rozpadne.

 Situace kdy tlak na pásmo narůstá je typicky provozní špička kterou můžete pozorovat i na grafech našeho spolku:


a je dána prostým lidským denním cyklem. Bohužel tato situace je stejná i v jiných sítích. A tak se stává, že v 18h kdy si strašně nutně potřebujete prohlédnout nějakou stránku, to najednou nejde, protože tuto potřebu má spousta dalších, ve spoustě dalších sítí, kteří tak ale mají stejný problém.

Přirozená otázka je co s tím? Technologie bezdrátů nezůstávají taktéž na místě a snaží se vylepšit způsoby využití pásma. Je však potřeba si říci, že nelze překračovat fyzikální limity, které např. říkají, že vyšší přenosové rychlosti lze dosáhnout buď vyšší frekvencí nebo větší šířkou pásma. Při honu za "megabity" tak vzniká paradox, kdy sice spoje deklarují fyzikálně větší přenosové rychlosti ovšem na úkor šířky pásma - výsledek je, že se jich do stejného pásma vejde méně, což situaci spíše zhoršuje než zlepšuje, ale uživatelé mají papírovou radost. Existují i jiné techniky jako různé polarizace vlnění atd., které jsou MIMO toto pojednáni.

Spolek se snaží tyto technologie neustále obnovovat a udržovat je na technologické špičce. Jsme ovšem stále jen spolek nadšenců (někteří jsou nadšeni více a někteří méně), který má omezené množství lidského času a tak se někdy stává, že není vše řešeno lusknutím prstu. Z výše popsaného totiž vyplývá, že ne vždy je snadné určit vůbec příčinu "nefunguje internet", ale někdy je i velmi těžké najít fyzikálně možné řešení "opravy" bezdrátového spoje, protože jeho parametry se mohly zhoršit vlivem výše uvedených skutečností, nad kterými nemají správci kontrolu.